top of page

An'da Farkındalık Meditasyonu zihnin fark etme becerisi üzerine inşa edilmiştir. Fark ederek duyu organları ve zihnin ürettiği her tetikleyiciyi, ortaya çıkan her duyguyu ve düşünceyi, bilinç ve bilinçaltı seviyelerinde benlikten ayırmaya yönelik egzersizler içerir. 

Farkındalık iki yönlü bir ok gibidir. Bir tarafı gerçeğe ve illüzyona  diğer tarafı ise bunların da ötesine uzanır. 

An'da Farkındalık Meditasyonunun bir kısmı batıda mindfulness olarak adlandırılmaktadır. Doğduğu topraklardaki adı Satipatthana'dır. Acaryasati batıda anlatıldığı şekliyle mindfulness'ın tüm öğelerini kapsamaktadır ve sunduğu içeriklerle bunların ötesine uzanmayı hedeflemektedir. 

An'da Farkındalık Meditasyonu ile tanışmak, bu konuda bilimsel temellere dayanan eğitimleri ve doğru rehberlik hizmetini almak için hoş geldiniz!

acaryasati

Meditasyon Akademisi

bottom of page