top of page
Image by Zoltan Tasi

acaryasati Meditasyon Akademisi 2017 yılında Uygar Karadeniz tarafından kurulmuştur. Kendi özgün içerikli eğitimleri ile hem kurumsal organizasyonlara hem de genel katılıma açık meditasyon eğitimleri ve atölye çalışmaları düzenlemektedir. 

acaryasati meditasyon eğitimlerine ve atölye çalışmalarına katılan ilgililere meditasyonu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri amacıyla yönlendirmeli meditasyon programları sunmaktadır. 

bottom of page